Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Декански съвет

   

ДЕКАН
проф. д-р Анела Иванова

 

ЗАМ.-ДЕКАН
управление на качеството, акредитация и връзки с работодатели

доц. д-р Галина Генчева-Кисьовска

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ професионално направление 4.2 Химически науки и 1.3 Педагогика на обучението по химия и СДК

доц. д-р Валя Николова

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – фармация и СДК

проф. д-р Анели Неделчева

 

ЗАМ.-ДЕКАН
докторантура, международна дейност, научноизследователска работа, проектно финансиране

проф. д-р Петко Петков

 

ЗАМ.-ДЕКАН
финансови и стопански дейности

доц. д-р Боряна Донкова