Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Проект "Наука и бизнес"

   

„Наука и бизнес" е проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса.

Специфичните дейности включват:

  • Подобряване на комуникацията „наука-бизнес" чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси" за научни идеи;
  • Популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса;
  • Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.

Една от ключовите дейности, изпълнявани по проекта е оказване подкрепа на докторанти, пост-докторанти и млади изследователи за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат подкрепени 200 млади хора.

Повече информация за самия проект ще откриете на адрес: http://s2b.mon.bg/