Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Проект на Химическия факултет на Софийския университет, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз

   

Стартира мащабен проект на Химическия факултет на Софийския университет, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз

 

7FPlogo

Проектът (със съкратено наименование Beyond Everest) цели да повиши изследователския капацитет на Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в областта на съвременните функционални материали и да укрепи способността на колектива на факултета за успешно участие в научни-изследователски дейности на световно ниво. Проектът е спечелен с максималния брой точки в изключително оспорван конкурс, в който само 5% от подадените проекти са одобрени. Проектът стартира от октомври тази година, а на 14 и 15 ноември е първата среща на Управителния съвет на проекта, включващ представители на партньорските организации от чужбина, на министерства и на ръководството на Университета.

Конкретните задачи на проекта включват:

  • Засилване на изследователските постижения на факултета чрез трансфер на опит и ноу-хау, както и изграждане на стратегическо партньорство с водещи европейски научноизследователски институции;
  • Привличане на опитни изследователи от чужбина във Факултета;
  • Подобряване на изследователската среда чрез разширяване на съществуващата инфраструктура за научни изследвания с нови модерни апарати – ТЕМ и ЯМР, даващи възможност за разширяване областите на научни изследвания;
  • Насърчаване на участието на учените от Факултета в изследователските програми на Европейския съюз;
  • Популяризиране на върховите научни постижения на учените от факултета в научната общност, индустрията и обществото.

В съответствие с програмата на конкурса, тези задачи ще бъдат постигнати чрез мобилност на изследователите от Факултета в партньорски организации, назначаване на опитни изследователи, организиране на семинари и конференции в областта на съвременните функционални материали и др. Партниращи институции, които ще помогнат за осъществяването на работната програма на проекта, са част от водещи Европейски организации за научни изследвания: Техническия университет в Мюнхен (Германия), Университета на Оксфорд (Великобритания), Макс Планк Института по Полимери (Германия), Университета на Торино (Италия), и Висшето училище по физично и химично инженерство в Париж (Франция).

Проблематиката на изследванията, които ще подпомогне проекта, обхващат широк спектър от материали, класифицирани според потенциални им приложения:

  • Материали за чиста енергия;
  • Материали за опазване на околната среда;
  • Материали за оптика и оптоелектрониката;
  • Материали с фармацевтични и медицински приложения.

Координатор на проекта е проф. дхн Тони Спасов, Декан на факултета, а екипът за управление на проекта включва представители на различните научни направления във факултета.