Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / гл. aс. д-р Валерия Луканова - джудо / Визитка

   

Валерия Иванова Луканова - IV дан по джудо. Родена на 25.04.1975г., възпитаничка на Анжелина Янева и Емил Прокопов. Неколкократен републикански и вицерепубликански шампион, а също и не малко класации в престижните пет първи места на страната ни. Тя е първият труд в областта на социализацията и интеграцията на хора с увреждания в дейността на Емил Прокопов и Анжелина Янева. При раждането си, Валерия Луканова получава родова пареза на дясната си ръка – 100%. Лекувана е от ранна кърмаческа възраст редовно, с по четири сеанса годишно до 15-тата и година. На 13 години започва да се занимава с джудо. Ръката е възстановена на повече от 50%, но е от значение поддръжката на мускулатурата в контузената ръка. От 15 яануари 2010г. е назначена на длъжност преподавател по джудо в Департамента по спорт към СУ”Св. Климент Охридски”. В. Луканова е работила с деца с физически увреждания – с генетични изменения на крайниците, слухово затруднени и вече работи със зрително затруднени. През периода 2007 – 2009г., работи като хоноруван преподавтел по джудо в Департамент Спорт към СУ”Св. Климент Охридски”. Подготвя нужният материал за незрящите, като обяснява подробно в писмен вид всяко едно движение при всяка една техника. По образование е магистър по история.