Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация

   

Ръководител: гл. ас. д-р Иванка Кърпарова

Ректората - стая 120, тел. 9308 435, Спортен салон Биологически факултет

проф. д-р Анжелина Янева
Ректората - стая 120, тел. 9308 (435)

доц. д-р Боряна Туманова
Ректората - стая 120, тел. 9308 435, ст. "Академик - ІV-ти км", басейна, тел. 972 21 47

доц. д-р Евгени Йорданов
Ректората - стая 120, тел. 9308 435, тенис комплекс ""Бонсист" , Barocco sport

гл. ас. д-р Филип Шабански
Ректората, стая 120, тел. 944 27 49, ст. "Академик - Гео Милев", тел. 872 06 81

гл. ас. д-р Петя Христова
Ректората, ст. 120, тел. 94427 49, спортен комплекс "Академик"

гл. ас. д-р Радослав Костадинов
Ректората, стая 120, тел. 9442749, тенис комплекс "Бонсист" , Barocco sport

гл. ас. Биляна Рангелова
Ректората, стая 120, тел. 9442749, ст. "Академик - ІV-ти км", басейна, тел. 972 21 47

ас. Валерия Луканова

Ректората, стая 120, тел. 944 27 49, ст. "Академик - Гео Милев"

гл. ас. Стефан Милетиев , д-р
Ректората, стая 120, тел. 9442749, фитнес център Милетиев

 

Ръководители катедра:

2001-2005 - Анжелина Янева;

2005-2009 - Анжелина Янева;

2009-2013 - Боряна Туманова;

2013-2017 - Иванка Кърпарова