Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / гл. aс. д-р Валерия Луканова - джудо / Контакти

   

Email: lukanovatr@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет - стая 120, Ректорат, стадион "Академик"

Приемно време: понеделник 13.00-15.00, Ректорат, понеделник 12.00-14.00 база "Академик"

Катедра: Индивидуални спортове и рекреация