Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Обособена позиция №1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз.

Обособена позиция №2: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България

 

Срок за получаване на оферти: 31.08.2018г., 17:30 часа

Отваряне на оферти: 03.09.2018г., 13:00 часа - Зала 1