Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на материали, консумативи и китове

   

Обособена позиция №1 "Реактиви и консумативи за цитологични и хистологични анализи"

Обособена позиция №2 "Реактиви и консумативи за микробиологични, вирусологични и молекулярнобиологични анализи"

 

Срок за получаване на оферти: 29.01.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 30.01.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 2