Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ Св. Климент Охридски, по десет обособени позиции

   

1. Позиция: Настолни компютри

2. Позиция: Сървъри

3. Позиция: Преносими компютри

4. Позиция: Таблети

5. Позиция: Монитори и дисплеи

6. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

7. Позиция: Презентационна техника

8. Позиция: Фото и видеопродукти

9. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването

10. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

 

Срок за получаване на оферти: 14.08.2018г., 17:30 часа

Отваряне на оферти: 15.08.2018г., 11:00 часа - зала "Яйцето"

 

 

 

Решение АОП РД 40 - 109/ 09.07.2018г.

11.07.2018г.

Обявление за поръчка

11.07.2018г.

Документация

11.07.2018г.

Техническа Спецификация

11.07.2018г.

Предложение за изпълнение - Рамково Споразумение

11.07.2018г.

Предложение за изпълнение - Договор

11.07.2018г.

Декларации към Техническо предложение

11.07.2018г.

Образец на Ценово предложение

11.07.2018г.

Проект на Рамково Споразумение

11.07.2018г.

Проект на Договор

11.07.2018г.

Списък на Документите - Образец №1

11.07.2018г.

Декларация за актуалност на данните - Образец №3

11.07.2018г.

Приложение eЕЕДОП

11.07.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

11.07.2018г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-1500 от 30.07.2018

30.07.2018г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-1543 от 03.08.2018

03.08.2018г.

Протокол 1

02.11.2018г.

Протокол 2

02.11.2018г.

Протокол 3

02.11.2018г.

Протокол 4

26.11.2018г.

Доклад с Вх.№ 70-58-129/26.11.2018г.

26.11.2018г.

Решение РД 40-203/26.01.2018г. по Обособена позиция №1

26.11.2018г.

Решение РД 40-202/26.01.2018г. по Обособена позиция №2

26.11.2018г.

Решение РД 40-201/26.01.2018г. по Обособена позиция №3

26.11.2018г.

Решение РД 40-200/26.01.2018г. по Обособена позиция №4

26.11.2018г.

Решение РД 40-199/26.01.2018г. по Обособена позиция №5

26.11.2018г.

Решение РД 40-198/26.01.2018г. по Обособена позиция №6

26.11.2018г.

Решение РД 40-197/26.01.2018г. по Обособена позиция №7

26.11.2018г.

Решение РД 40-196/26.01.2018г. по Обособена позиция №8

26.11.2018г.

Решение РД 40-195/26.01.2018г. по Обособена позиция №9

26.11.2018г.

Решение РД 40-194/26.01.2018г. по Обособена позиция №10

26.11.2018г.

Рамкови споразумения :

№ 80.09-4/14.01.2019 г. с "Контракс" АД, обособена позиция 1,2,4,5,9 + Приложения

01.02.2019г.

№ 80.09-5/14.01.2019 г. с "Комплекс 2000" ООД, обособена позиция 3,6,10

01.02.2019г.

№ 80.09-6/14.01.2019 г. с "Фото Синтезис" ЕООД, обособена позиция 8

01.02.2019г.

№ 80.09-7/14.01.2019 г. с "Специализирани бизнес системи" АД, обособена позиция 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 + Приложения

01.02.2019г.

№ 80.09-8/14.01.2019 г. с "ЛирексБГ" ООД, обособена позиция 1,2,3,4,5,6

01.02.2019г.

№ 80.09-9/14.01.2019 г. с "ЕЛКОМ 2008" АД, обособена позиция 1,3,7,10

01.02.2019г.

№ 80.09-10/14.01.2019 г. с "Райс ЕООД, обособена позиция 6

01.02.2019г.

№ 80.09-11/14.01.2019 г. с Кооперация "ПАНДА" ООД, обособена позиция 8,9,10

01.02.2019г.

№ 80.09-12/14.01.2019 г. с "АСАП" ЕООД, обособена позиция 5

01.02.2019г.

№ 80.09-13/14.01.2019 г. с "А1 България" АД, обособена позиция 2

01.02.2019г.