Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване,

   

във Факултета по Химия и Фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски", по Проект BG05M2OP001-1.002-0012.

 

Срок за получаване на оферти: 09.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 10.09.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.