Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / УКХ "Алма Матер" набира участници в международно докторантско училище

   

Срок за кандидатстване: 5 юни 2016 г.

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“

О Б Я В Я В А

Конкурс за набиране на 5 участници докторанти в международно докторантско училище

(Творчески дом на СУ в Китен, 25 юни-2 юли 2016 г.)

 

Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Жан Моне Мрежата „Европейска идентичност, култура, обмени и многоезичие“ организират международно докторантско училище в Творчески дом на СУ в Китен от 25 юни до 2 юли 2016 г. В 30 часа лекционни и семинарни занятия докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции по темата за Европа в социалните и хуманитарни науки, както и да представят собствените си работни хипотези пред учени от Европа и света. Участват гост лектори от България, Великобритания, Ирландия, Полша, Франция, Бразилия, Нова Зеландия, САЩ, Мексико, Виетнам, Китай и др. и докторанти от 12 страни от Европа и света. Повече информация за събитието можете да откриете на адрес: http://www.euromec.eu/summer-school/.

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ към СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за набиране на 5 участници, които ще получат стипендия за участие в образователната програма на докторантското училище, покриваща таксата за настаняване и полупансион.

Право да участват в конкурса имат всички докторанти, обучаващи се и провеждащи изследователска дейност в областта на хуманитарните, обществените и социалните науки и по-специално по теми, свързани с научно-изследователските проекти и инициативи на УКХ „Алма Матер“ (http://ukh.uni-sofia.bg/page.php?c=4).

Кандидатите следва да попълнят детайлна информация и да подадат мотивационно писмо и препоръка на създадената за целта електронна страница: http://www.euromec.eu/events/8/summer-school-2016/. В апликацията следва да бъде посочено, че кандидатурата е за отпускане на стипендия за участие по проект „Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“. Кандидатите следва да отговарят на всички условия поставени от организаторите на конкурса. За стипендия от УКХ „Алма матер“ не могат да участват студенти в магистърски програми.

Срокът за попълване на електронната форма е 5 юни 2016 г. Всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите по електронна поща в срок до 15 юни 2016 г.