Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Програма „Сасакава” към СУ обявява конкурс за еднократни докторантски стипендии в размер до 2000 щатски долара

   

Срок за кандидатстване: 10 декември 2014 г.

 

Стипендиите "Сасакава" са предназначени за изследователска работа на кандидатите (докторантите) в чуждестранни университети и университетски библиотеки по темата на техните дисертации със срок не по-малък от един месец.

Стипендиите са предвидени за редовните докторанти в СУ "Св. Климент Охридски", които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история, културология, социология, философия, политология, психология.

Всички кандидати трябва да изпратят молба (свободен текст) за участие в конкурса за стипендиите "Сасакава" до председателя на Управителния съвет проф. дин Иван Илчев - ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (rector@uni-sofia.bg) с копие до зам.-председателя и координатор на Програмата "Сасакава" проф. дфн Александър Федотов (alexfedotoff@abv.bg).

Срокът за кандидатстването е до 10 декември 2014 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 10 януари 2015 г.

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от научния ръководител на кандидата.

Кандидатите са длъжни да представят проект на своята работа в чужд университет, в който да обосноват необходимостта от извършване на изследователската работа или използването на чужда университетска библиотека.

Установяването на предварителен контакт с чужд университет е необходимо условие.