Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Програма „Сасакава” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократна докторантска стипендия в размер до 6000 щатски долара

   

Срокът за кандидатстването е до 30 юни 2020 г.

 

Стипендиите „Сасакава“ са предназначени за изследователска работа на докторанти в чуждестранни университети и университетски библиотеки по темата на техните дисертации, със срок не по-малък от един месец.

 

І. Изисквания към кандидатите:

  • да са редовни докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“, които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история; културология; социология; философия; политология; психология.

 

ІІ. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят:

  • Молба (свободен текст) за участие в конкурса до Председателя на Управителния съвет проф. дфн Анастас Герджиков;
  • Академично CV;
  • Проект за работа в чужд университет, в който кандидатите да обосноват необходимостта от извършване на изследователската работа или използването на чужда университетска библиотека в съответната държава;
  • Документ, удостоверяващ предварително осъществен контакт и съгласието на съответната приемаща страна да предостави необходимите на докторанта условия за извършване на изследователска работа по темата на дисертацията му в посочения от кандидата срок. С оглед на епидемиологичната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, реализирането на специализацията на докторантите в чужбина ще стане след отпадане на съществуващите нормативни ограничения;
  • Препоръчително писмо от научния ръководител на кандидата.

 

ІІІ. Всички документи трябва да бъдат подписани, сканирани и изпратени на адрес: sasacawa@uni-sofia.bg

 

Срокът за кандидатстването е до 30 юни 2020 г.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до един месец след изтичане на срока за кандидатстване.