Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прекратява процедура по конкурс за професор, ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява, че във връзка с решение на Академичния съвет, протокол № 9 от 26.05.2021 г. прекратява процедурата по конкурса за професор в професионално направление:

  • 4.5. Математика (Приложна механика: проектиране на механични системи с приложения в мехатрониката и роботиката) – един, (ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

 

За информация:

СУ „Св. Климент Охридски“, информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.