Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / УЦИКТ към СУ търси да назначи "Мрежови администратор"

   

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ)
към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи

"Мрежови администратор”

 

Отговорности:

 • Администриране на опорна мрежа, сегменти LANs/MAN и следене състоянието и;
 • Мониторинг/анализ/отстраняване на проблеми по мрежата, с фокус основните мрежови възли и мрежови услуги;
 • Осигурява контрол за техническото състояние на мрежата на Университета, организира и реализира въвеждането в експлоатация, техническа поддръжка, подмяна, инсталиране и конфигуриране на наличната техника – комутатори, маршрутизатори и сървъри, както и комуникационната инфраструктура;
 • Провежда проверки и профилактични огледи;
 • Осъвременяване и подмяна на оборудването.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Предишен опит в проектиране и администриране на IP мрежови устройства и услуги;
 • Опит в конфигуриране и администрация на динамични протоколи за маршрутизация - BGP4+, OSPFv3;
 • Задълбочени познания за TCP/IP, Routing, Switching, проектиране и управление на мрежи;
 • Опит и познания в Линукс системно и мрежово администриране - DNS/DNSSEC;
 • Владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип;
 • Аналитичност;
 • Способност за работа под напрежение в динамична среда.

 

Предимства:

 • Опит в поддръжка на информационно-комуникационни структури или центрове;
 • Хардуер и мрежи – асемблиране, изграждане, поддръжка, диагностика;
 • Мрежова експертиза – Cisco , Juniper или други мрежови сертификати;
 • Познания/опит в IPv6;
 • Линукс сертификации като RedHat RHCSA/RHCE или еквивалентно ниво на опит в областта на Линукс.

 

Срок за кандидатстване: 18.09.2015 г.

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

 

Необходими документи: Молба за кандидатстване за административна длъжност, автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от дипломата.

Документи може да се подават на e-mail: d.georgieva@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.