Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / УЦИКТ към СУ търси да назначи "Експерт Администриране на информационни системи"

   

Срок за кандидатстване: 10 юли 2014 г.

 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ)
към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи

"Експерт Администриране на информационни системи“
в отдел “Информационно обслужване”

 

Експертът ще отговаря за:

  • Осигуряване на дейностите по експлоатация и обслужване на административните информационни системи и системите за обслужване на учебния процес в СУ;
  • Оказване на съдействие и извършване на обучение на служителите и преподавателите от СУ за работа със студентската информационна система СУСИ4;
  • Изготвяне на справки и отчети;
  • Извличане на обобщена информация и изготвяне на статистически сведения.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Опит в работа с информационни системи, свързани с обработка на данни;
  • Умения за работа с документи , електронни таблици, регистри и бази данни.;
  • Умение за работа в екип;
  • Комуникативни, аналитични и организационни умения;
  • Умение за приоритизиране на поставените задачи;
  • Да познава спецификата на работата във висши училища - е предимство

 

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

 

Необходими документи: Автобиография с актуална снимка, Мотивационно писмо и копие от дипломата.

Документи може да се подават на e-mail: info@ucc.uni-sofia.bg или в сградата на Факултета по математика и информатика, бул. „Джеймс Баучър“ №5, Университетски център за ИКТ, стая 109

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Подробна информация за дейността на Центъра и отдел "Информационно обслужване" можете да намерите тук.