Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / УЦИКТ към СУ търси да назначи "Администратор НИС"

   

Срок за кандидатстване: 18 септември 2015 г.

 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ)
към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи

"Администратор НИС - Изграждане на съвременни цифрови библиотеки за научни публикации, архиви, софтуерни продукти и др;

 

Задължения:

 

  • Управление на достъпа на потребителите до отделните елементи на научно-изследователските системи;
  • Предоставяне на достъп до научни публикации, списания, библиотечни услуги, виртуални изследователски лаборатории; депозиране, съхраняване, архивиране и разпространяване на материали в различни формати – текст, видео, аудио и данни;
  • Управление на права и достъп на потребителите до системи за научни и проектни публикации;
  • Интегриране на информационните ресурси, свързани с научната продукция, научните и приложните резултати, постигнати от изследователската колегия в СУ;
  • Оказване на съдействие и извършване на обучение на служителите и преподавателите от СУ при използване на системите за научни публикации.

 

Срок за кандидатстване: 18.09.2015 г.

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

Необходими документи: Молба за кандидатстване за административна длъжност, автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от дипломата.

Документи може да се подават на e-mail: d.georgieva@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.