Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ търси да назначи инспектор "Учебна дейност" в ИФ

   

Срок за кандидатстване: 31 юли 2022 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ИНСПЕКТОР „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Описание на длъжността:

Извършва всички дейности, свързани с цялостното административно-информационно обслужване на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели. Администрира поддържането на учебна документация. Обобщава семестриалната и годишна учебна натовареност във факултета.

 

Минимални изисквания към кандидатите:

Минимална степен на завършено образование: висше

Професионален опит: стажът и опитът в системата на висшето образование се считат за предимство

Много добри компютърни и дигитални умения - отлично владеене на Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) за създаване и работа с база данни

Комуникативност и умения за работа в екип

 

Предимства:

Много добра езикова култура и умения за водене на делова кореспонденция

Много добри умения за приоритизиране и организация на множество задачи

Висока степен на дискретност и способност за работа по поверителни въпроси

Владеенето на английски език е предимство

Комуникативност, професионална компетентност, организираност, прецизност, лоялност

 

Условия на труд:

Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок

 

Необходими документи:

  • Автобиография
  • Копие от диплома за завършено висше образование

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

Документите се подават на: e-mail: etsenkova@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.