Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ търси да назначи „Организатор по труда“ в сектор „ТРЗ“ на отдел „Личен състав и трудови отношения“

   

Срок за кандидатстване: 1 октомври 2013 г.

 

Изисквания към кандидатите:

  • висше образование, с предимство е икономическото образование;
  • минимален трудов стаж за заемане на длъжността – 5 години /трудов стаж в администрацията на висше училище е предимство/;
  • компютърна грамотност.

Организаторът по труда изготвя поименно и съкратено щатно разписание на длъжностите и работните заплати; актуализира поименните щатни разписания по факултети и звена при ежедневното движение на персонала; нанася корекции в щатните разписания; води дневници и изготвя периодически статистически отчети за движението на персонала; изчислява и изготвя поименни списъци с основните заплати на преподавателите във връзка с учебната заетост; преглежда и отразява в щатните разписания трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите и др.

Необходими документи: автобиография и копие на диплома за висше образование се изпращат чрез jobs.bg.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.