Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ търси да назначи Началник отдел „Личен състав и трудови отношения“

   

Срок за кандидатстване: 31 януари 2014 г.

 

Изисквания към кандидатите:

  • висше икономическо/юридическо образование
  • минимален стаж за заемане на длъжността – 5 години /трудов стаж на подобна длъжност във висше училище е предимство/
  • умение за работа в екип
  • да познава спецификата на работата във висши училища
  • да познава всички нормативни документи в сферата на труда, работна заплата и човешките ресурси в бюджетни организации

Началник отдел „Личен състав и трудови отношения“ организира и контролира дейностите свързани с трудовите отношения и заплащане на труда в Университета; контролира движението на персонала в поименните щатни разписания; организира изготвянето на всички видове справки за Националния статически институт, МОН, Министерството на финансите и др.; отговаря за цялостната дейност на отдел „Личен състав и трудови отношения“ /сектор ЛС, сектор ТРЗ и сектор Охрана на труда/.

Необходими документи: заявление, автобиография и копие от диплома за висше образование.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Срок – 15 /петнадесет/ дни от датата на публикуване на обявата (17.01.2014 г.).

Документи се подават в Ректората, сектор “Личен състав”,
стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15, тел. 02/987-36-34,
както и по електронен път на e-mail: lsto@admin.uni-sofia.bg