Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ "Св. Климент Охридски" търси да назначи "Инспектор" в отдел "Личен състав и трудови отношения“

   

Срок за кандидатстване: 13 юни 2014 г.

 

Специалистът ще отговаря за провеждането на преподавателските конкурси в Университета; приема на докладите с предложения от факултетите за обявяване на конкурси; изготвянето на доклада до АС за обявяване на конкурси съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България; подготвя обявите за конкурси в ДВ и в ежедневник; приема документите на кандидатите за всички конкурси; адмнистрира трудови досиета.

 

Изисквания към кандидатите:

  • висше образование – икономическо или право;
  • административен опит – мин. 1 година;
  • умение за работа в екип;
  • комуникативни, аналитични и организационни умения;
  • умение за приоритизиране на поставените задачи;
  • да познава спецификата на работата във висши училища - е предимство
  • да познава всички нормативни документи в сферата на труда, работна заплата и човешките ресурси в бюджетни организации;
  • владеене на английски език е предимство;

 

Условия на труд: трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от диплома за висше образование се изпращат чрез jobs.bg

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Срок – 10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявата.

Документи може да се подават в Ректората, Деловодство, стая 114, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.