Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ обявява свободни позиции в УЦИКТ

   

Срок за кандидатстване: 22 септември 2013 г.

 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии към СУ “Св. Климент Охридски” търси да назначи:

 

1. Началник отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Организира и ръководи дейността на Отдел „Приложно програмиране и софтуерна поддръжка“ (ППСП);Отчита дейността си към Директора на УЦИКТ и неговите заместници.
 • Разпределя задачите на служителите в отдела, обсъжда и подготвените от тях предложения, анализи, становища и други документи;
 • Проектира и контролира процесите по изграждане, внедряване и сигурност на информационните системи и данните;
 • Съгласува и изготвя документи, свързани с разработването, обслужването и внедряването на информационните системи на Университета, които са възложени на служители в отдела;
 • Грижи се за повишаване на качеството и сигурността на системите, мрежите и услугите;
 • Оценява използваните технологии и необходимостта от тях, препоръчва подобрения свързани с хардуера и софтуера.

Изисквания:

 • Магистърска степен в сферата на информатиката и информационните технологии;
 • Предишен опит на подобна позиция минимум 3 години
 • Познания и ползване на инструменти за автоматизация на софтуерното производство – среди за разработка, софтуерен мениджмънт, мониторинг, проактивна работа и превенция;
 • Опит в програмирането, дизайна на системи и системи клиент-сървър;
 • Познаване на съвременни информационни и софтуерни технологии, SOA, облачни и мобилни приложения
 • Познания в информационна сигурност: изграждане, функции и защита.
 • Добра комуникация по технически и административни въпроси;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Умения за делегиране на задачи и отговорности

Предимства:

 • Познаване на Agile практики;
 • Опит в работа с ITIL.

 

2. Програмист уеб сайтове в отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Разработване и интегриране на WEB приложения;
 • Документиране на извършената работа;
 • Обучение на кадри за работа със създадените системи.

Изисквания:

 • Диплома за средно или висше образование в сферата на информатиката и информационните технологии;
 • Предишен опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Притежава умения за разработка на потребителски интерфейси и инструменти свързани с изграждането им;
 • Добри познания по PHP или Java;
 • Познания по HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, jQuery;
 • Познания по SQL бази данни;
 • Умения за работа с програми с графичен дизайн;
 • Добро владеене на английски език.

Предимства:

 • Познания по AJAX, JSON;
 • Опит в създаването и интегрирането на API;
 • Опит в работа с WEB сервизи;
 • Опит в работа с ITIL.

 

3. Програмист бази данни в отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Създаване и поддържане на бази от данни, интеграция на приложенията с тях, изграждане и оптимизация на заявки и справки;
 • Структуриране на кода и документация;
 • Прилагане на систематизирани методики за анализ, дизайн и разработка на изискваните компоненти.

Изисквания:

 • Диплома за средно или висше образование в сферата на информатиката и информационните технологии;
 • Предишен опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Познания по Обектно-ориентирано програмиране;
 • Отлични познания по .NET 1.0+;
 • Опит с VB, ASP.NET, CSS, JavaScript, jQuery;
 • Опит с MS SQL бази данни;
 • Опит в проектиране, изграждане, модифициране, интегриране и тестване на MS системи;
 • Добро владеене на английски език.

Предимства:

 • Познания по AJAX, JSON;
 • Опит в създаването и интегрирането на API;
 • Опит в работа с WEB сервизи;
 • Опит в работа с ITIL.

 

4. Администратор Информационни системи в отдел “Приложно програмиране и софтуерна поддръжка”

Отговорности:

 • Поддръжка на приложенията и сървърите за бази данни, и инсталираните на тях операционни системи и допълнителен софтуер
 • Следи за услугите, сигурността и безотказната работа на системите
 • Инсталира хардуер, софтуер или системни компоненти в съществуващи или нови системи

Изисквания:

 • Предишен опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • Умения за инсталиране и конфигуриране на сървърни ОС;
 • Отлични познания по Linux/Unix системно администриране;
 • Познаване на различни продукти и концепции за виртуализация;
 • Отлични познания по сървърен хардуер и мрежова сигурност;
 • Познания по управление на версиите на софтуера;
 • Опит в архивиране на бази данни и планиране на възстановяването им;
 • Владеене на английски език.

Предимства:

 • Познания по oVirt, OpenVPN;
 • Опит в работа с ITIL.

 

Ние предлагаме:

 • Работа в млад и мотивиран екип;
 • Възможност за професионално развитие;

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо с посочен телефон и e-mail за връзка,
 • CV на български език и копие на диплома

 

Набиране на документи:

 • До 17:00 часа на 22.09.2013 г.

 

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване. Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.