Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ “Св. Кл. Охридски” търси да назначи статистик за Лабораторията за анализи и проучвания към Университетския център по управление на качеството

   

Срок за кандидатстване: от 21 май до 11 юни 2013 г.

 

Изисквания към кандидатите:

Oбразование: висше – магистър в областта на статистиката или математиката

Компютърна грамотност – MS Office, Internet, програми за обработка на данни

Умения: работа в екип; организационни умения; способност за анализиране на данни и информация.

Професионален опит: мин. 2 г., опит в статистическа обработка на данни

Допълнителна квалификация, по-висока образователна степен и опит са предимство.

Специалистът на длъжност статистик се очаква да участва в провеждането на теоретични и емпирични изследвания, като се занимава с обработване и анализ на данни, както и да изготвя информационно-аналитични доклади въз основа на проведените изследвания и анализи.

Длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Необходими документи:

  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование (с приложение);
  • копия на сертификати или други документи за допълнителна квалификация, владеене на език, компютърна грамотност и др.;
  • мотивационно писмо.

Документи се приемат по електронен път на e-mail: qa-center@uni-sofia.bg от 21 май до 11 юни 2013 г. или лично в офиса на Университетския център по управление на качеството от 9.30 до 12.30 ч. в каб. 515, бл. 4, кампус „4-ти километър”, София, бул. „Цариградско шосе” № 125, тел.: 971-10-02/вътр. 243 – от 21 май до 31 май 2013 г.