Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ “Св. Кл. Охридски” обявява свободна позиция за длъжността Ръководител сектор Прием на студенти в отдел “Образователни дейности”

   

Срок за кандидатстване: 30 октомври 2012 г.

Изисквания към кандидатите:

1. Висше образование образователно-квалификационна степен “магистър”.

2. Придобит административен опит най-малко 5 години /трудов стаж в администрация на висше училище е предимство/.

3. Компютърна грамотност.

4. Владеене на английски език на работно ниво.

5. Ръководни умения и навици, работа в екип, инициативност и комуникативност.

Ръководител сектор “Прием на студенти” организира, осъществява и контролира университетската политика в областта на привличане на кандидат-студенти и приема на студенти по реда на български граждани и на чужденци. Подготвя проекти на правилници за прием на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”. Подготвя кандидатстудентски справочник за двете степени на висшето образование. Организира приема на студенти, провеждането на кандидатстудентски изпитни сесии и класирането на приетите кандидати. Координира работата по привличане на чуждестранни студенти. Организира процедурата по прехвърляне на студенти в СУ и изготвя проект на Правилата за всяка учебна година. Познава и ползва нормативните документи, свързани с дейността.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд:

Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

Всички други условия по Кодекса на труда.

Необходими документи: автобиография със снимка и копие на диплома за висше образование се изпращат до 30.10.2012 г. чрез https://www.jobtiger.bg, https://www.jobs.bg или на адрес: Софийски университет “Св. Кл. Охридски” бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504, стая 108, тел. 02/987-36-34.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.