Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ обявява конкурс за Ръководител на Университетски изчислителен център /УИЦ/

   

Срок за кандидатстване: 23 септември 2012 г.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование по специалността Компютърни науки, Информационни технологии, Комуникационна и компютърна техника
 • Явно изразени добри комуникационни умения – способност да се комуникира и влияе на всички оперативни и ръководни нива
 • Придобита способност да говори с езика на предметната област и добра комуникативност на технологично ниво
 • Опит - не по-малко от 7 години трудов стаж и поне 5 години стаж в подобна управленска дейност на ИТ отдел
 • Участие или ръководство в регионални и международни проект
 • Отлично владеене на английски език. Владеене на допълнителни чужди езици е предимство.

Задължения:

 • Представлява и ръководи Университетския изчислителен център (УИЦ) на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, което е негово самостоятелно структурно звено
 • Организира и управлява цялостната дейност на УИЦ, която е свързана с информационното осигуряване на Университета по отношение на неговата учебна, научноизследователска и административна дейност
 • Дефинира правила и предлага политики за използване, развитие и усъвършенстване на основните информационни услуги, които се осъществяват чрез Университетска компютърна мрежа (УКМ) и др.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд:

 • Трудов договор с 6-месечен изпитателен период
 • Всички условия по Кодекса на труда
 • Работа в динамична академична и образователна среда
 • Възможности за постоянна квалификация и кариерно развитие.

Ако отговаряте на изискванията и нашето предложение е привлякло вниманието ви, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо до 23.09.2012 година на e-mail: jobs@fortunamd.com

 

На интервю ще бъдат поканени само одобрени по документи кандидати.

Конфиденциалността на всеки кандидат е гарантирана.

 

Удостоверение № 1369/ 17.11.2011 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в Република България, валидно до 17.11.2016 г.