Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Студентски съвет на СУ обявява конкурс за служител на длъжност "Технически сътрудник"

   

Срок за кандидатстване: 24 април 2016 г. вкл.

 

Студентският съвет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за служител на длъжност "Технически сътрудник", половин щат (на 4 часов работен ден).

Техническият сътрудник ще работи заедно с ръководството на Студентски съвет, под прякото ръководство на Председателя и Главния секретар на съвета.

Работата е свързана с техническото осигуряване на заседанията на съвета, с изготвяне на доклади и заявки до администрацията на Университета, поддържане и съхраняване на архив на документацията на съвета, както и поддържане на документооборот - входяща и изходяща поща.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • завършено средно образование;
  • да познават правилника за устройството и дейността на Студентски съвет;
  • компютърна грамотност, пакет MS Office;
  • владеенето на английски език (>B1) е предимство.

 

Необходими документи:

  • автобиография (CV) на български език, до 2 страници;
  • мотивационно писмо на български език, до 1 страница;
  • копие на диплома за завършено средно образование.

 

Моля, изпращайте документите в електронен вид на адрес: mihail.stanev@students.uni-sofia.bg Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Срок за подаване на документи: 24.04.2016 г., включително.

Само одобрените за интервю кандидати ще бъдат уведомени.