Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява свободна позиция за длъжността “специалист по рекламни материали” в отдел “Информация и връзки с обществеността” – звено Ректорат

   

Срок за кандидатстване: 13 януари 2013 г.

Необходими знания и опит, умения и компетентности за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”

2. Професионален опит – минимум 2 години в областта на графичния дизайн

3. Необходими компетентности:

  • да познава структурата и дейността на СУ “Св. Климент Охридски”;
  • да умее да работи в екип;
  • да умее да разработва разнообразни печатни и други рекламни материали;
  • да предлага и реализира идеи за рекламната дейност на университета.

4. Специални умения – работа със специализиран софтуер за графично оформление

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: трудов договор с 6-месечен изпитателен срок; основна заплата в размер на 527,00 лв.

Необходими документи: автобиография, диплома за висше образование, портфолио с избрани рекламни материали, които са изработвани до сега, се изпращат по електронен път на e-mail: nikolova.ani@abv.bg до13.01.2013 г. или се подават лично в стая 108 на Ректората, бул. “Цар Освободител” № 15, от 8,30 ч. до 17,30 ч., до 11.01.2013 г.; тел. 987-36-34.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.