Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи счетоводител в ДЕО

   

Срок за кандидатстване: 25 септември 2016 г.

 

Изисквания:

 • Завършено висше икономическо образование - "Счетоводство" или "Финанси";
 • Свободно ползване на MS EXCEL и MS WORD;
 • Опит в работа със счетоводен софтуер;
 • Трудов стаж на подобна позиция най-малко 2 години в бюджетна организация;
 • Организираност и комуникативнoст.

 

Основни задължения:

 • Изработване и хронологична подредба на първични документи;
 • Текущо осчетоводяване на стопански операции;
 • Контрол на разчетите с контрагенти и плащания;
 • Изготвяне на документи за личния състав;
 • Изготвяне на справки, отчети, декларации и други документи, свързани с счетоводното и данъчно обслужване на клиентите;
 • Изготвяне на фактури и банкови платежни документи;
 • Изготвяне на месечни касови отчети;
 • Организиране и провеждане на годишна инвентаризация;
 • Изготвяне на годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на проектобюджет;
 • Комуникация с клиенти и техни контрагенти.

 

Срок за кандидатстване: 25.09.2016 г.

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

Необходими документи: Автобиография с актуална снимка, Мотивационно писмо и копие от дипломата изпращайте на адрес: radostinakissyova@gmail.com

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.