Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Софийски университет “Св. Кл. Охридски” търси да назначи лаборант-химик в катедра „Физиология на животните и човека“ към Биологически факултет

   

Срок за кандидатстване: 30 септември 2016 г.

 

Изисквания:

Завършено образование – средно

 

Основни задължения:

Подготовка на практическите упражнения, обезпечаване на учебния процес и научно-изследователската работа на катедрата с необходимите материали, разтвори и реактиви, подготовка и обучение на дипломанти и специализанти, квесторство на изпити, кандидатстудентски кампании и др.

 

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

 

Необходими документи: автобиография с актуална снимка и копие от дипломата.

Документите изпращайте на e-mail: d.georgieva@admin.uni-sofia.bg

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.