Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.1.5 „Computational Heterogeneous Catalysis” в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 20.04.2023 г. до 25.04.2023 г.

 

Научна група „Computational Heterogeneous Catalysis“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира Административни секретари, които ще бъдат назначени на позиция Административен секретар и да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на квантово-химични изчисления, обработка на данни
3. Необходимо образование Средно образование
4. Необходима експертиза Работа с програмен пакет VASP. Владеене на Word, Excel, PowerPoint

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар Административен секретар Административен секретар
2. Функции по проекта Провеждане на квантово-химични изчисления, обработка на данни Провеждане на квантово-химични изчисления, обработка на данни Провеждане на квантово-химични изчисления, обработка на данни
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 525 700 1050
4. Брой месеци по проекта 12 месеца 12 месеца 12 месеца
5. Брой часове на ден 3 4 6
6. Брой позиции 2 1 1

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за средно образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

 

Документи се приемат от 20.04.2023 г. до 25.04.2023 г. на имейл адрес: haa@chem.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 26.04.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 27.04.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

проф. Християн Александров (e-mail: haa@chem.uni-sofia.bg)