Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 30 януари 2023 г.

 

 

GATE

 

Институт GATE – Големи данни в полза на интелигентно общество - е първият високотехнологичен център за научни изследвания и иновации в областта на Големите данни и Изкуствения Интелект в България и Източна Европа. Той е създаден през 2019 г като научен инсттут на Софийския университет в партньорство с Технологичния университет Чалмърс и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция – европейски лидери в изследванията и иновациите в областта и водещи в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities.

Институтът има за цел да създаде уникална среда и инфраструктура за приложни научни изследвания в най-съвременните технологични области – Големи данни и Изкуствен интелект и да се превърне в глобално конкурентен дигитален хъб за иновации и прилагането им за решаване на глобални проблеми в областта на „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Умна индустрия“, „Интелигентно правителство“.

GATE e инициатива, която инвестира в хората, поставяйки специален фокус върху младите и талантливи изследователи. Основната и цел е да развие значителен научен капацитет и да вдъхнови и култивира следващото поколение учени и експерти в областта на Големите данни и Изкуствения Интелект.

За своя екип, търсим активен, инициативен и комуникативен Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи), който да открива нови възможности за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности от европейски и национални програми, както и да развива ефективни форми за сътрудничество в областите на Големите данни и Изкуствения интелект на международно и национално ниво.

Като Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи) Вие ще отговаряте за по-нататъшното развитие и разширяване на екосистемата на институт GATE с международни партньори в ЕС и други страни - академични и научноизследователски институции, бизнес организации, технологични фирми, стартъпи и предприемачи, правителствени и неправителствени организации, асоциации.

Вие ще участвате активно в процеса на инициирането и организирането на изследователски проект, от проучването и идентифицирането на възможности, през установяването и развитието на контакти с потенциални партньори, до изготвянето и подаването на проектното предложение в сътрудничество с други отдели и екипи на GATE.

Идеалният кандидат трябва да демонстрира богат опит в подготовката, спечелването и изпълнението на проекти (с предимство за научноизследователски) по различни международни/европейски и национални програми, добри умения за работа в международен екип, умения за едновременно справяне с множество разнородни задачи и отлично управление на времето.

Предпочетеният кандидат (Европейски и други програми и инициативи) трябва да развие значително партньорската екосистема на GATE с ценни стратегически партньори и да осигури ефективно финансиране на GATE от различни източници.

 

Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности на позицията:

 • Стратегическо дългосрочно планиране за осигуряване на публично финансиране на института от европейски и национални програми;
 • Откриване и развиване на нови възможности за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности от европейски и национални програми, включително следене на нови тенденции и приоритети в приложните изследвания и техните бизнес аспекти, на области на растеж, на програми за финансиране, на значими инициативи;
 • Систематизиране и оптимизиране на процеса на изготвяне и подаване на проекти предложения, както и на управлението и отчитането на научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от европейски и национални източници;
 • Идентифициране и развитие на нови възможности за партньорство с европейски и национални институции, включително научноизследователски институции, бизнес организации, технологични фирми, стартъпи и предприемачи, правителствени и неправителствени организации, асоциации, както и различните отдели на ЕК.
 • Идентифициране и установяване на контакти с подходящи представители на представляващи интерес публични и частни организации, изграждане и развитие на потенциални партньорства и сътрудничества с потенциални партньори и заинтересовани страни;
 • Изграждане на ясно разбиране за компетентностите и експертизата на GATE за изследвания и иновации, с цел по-доброто им представяне и промотиране пред различни партньори и заинтересовани страни, както и предлагане на възможности за прилагането им;
 • Разбиране на нуждите на заинтересованите страни и партньори от GATE и предлагане на ефективни решения и конкретни дейности за постигането им;
 • Изготвяне на проектни предложения в сътрудничество с изследователи и други експерти от GATE, организиране на съответните административни, финансови и правни аспекти;
 • Идентифициране и участие в подходящи научни и информационни семинари, конференции и събития на национално и международно ниво.
 • Организиране на вътрешно обучение за новите тенденции и програми, възможностите за финансиране и разработването на проектни предложения;
 • Обсъждане на комуникационната стратегия и дейности със съответните отговорни експерти, предлагане и планирането на конкретни дейности, с цел подобряване на имиджа и развитие на екосистемата на GATE;

 

Изисквания към кандидатите:

 • Предпочитано висше образование в областите информационни технологии, публична/бизнес администрация, международни отношения, комуникации или друга свързана област;
 • Най-малко 5 години професионален опит на подобна длъжност.
 • Допълнителната специализация в подготовка, планиране, управление и отчитане на проекти с европейско и национално финансиране е предимство;
 • Установена бизнес мрежа чрез международни и национални проекти ще се счита за силно предимство;
 • Отлични умения за устен и писмен английски език;
 • Владеене на MS Office;
 • Отлични междуличностни и комуникативни умения;
 • Силна мотивация, ориентация към резултати, организационни умения и внимание към детайла;
 • Силни преговорни умения при работа с партньори и изпълнители;
 • Умения за управление на времето и способност за едновременно справяне с множество разнородни задачи.

 

Нашето предложение:

 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu) до 30.01.2023 г.:

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp)
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи).

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 30.01.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 31.01 и 06.02.2023 г.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: katya.danova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.