Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за длъжността „инспектор Следдипломна квалификация и катедри”

   

Срок за кандидатстване: 21 септември 2012 г.

 

Факултет по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „инспектор Следдипломна квалификация и катедри”.

Изисквания:

  1. Висше хуманитарно образование
  2. Административен опит – мин. 1 г. - работа с документация /кореспонденция, протоколи, архивиране/
  3. Отлична компютърна грамотност - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
  4. Работа с офис техника
  5. Енергичност, комуникативност, работа в екип
  6. Бърза адаптация към съществуващата работна среда.
  7. Владеене на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Оригинал и копие на диплома за завършено образование
  2. Автобиография с посочени телефон и електронна поща за контакти.
  3. Копия на сертификати за английски език, компютърна грамотност или други умения и компетентности /при наличие на такива/.

Подаване на документи:

Краен срок – 21.09.2012 г. в приемното време на Деканата на ФП /10.00 – 12.00; 13.00-15.00 ч./ – Ректорат на Софийски университет, ІІІ етаж, южно крило, 56 кабинет.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.