Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Факултет по класически и нови филологии обявява свободна позиция за инспектор по учебната дейност към катедра „Германистика и скандинавистика“

   

Срок за кандидатстване: 29 март - 10 април 2013 г.

 

Изисквания към кандидатите:

- висше образование по специалност немска филология;

- ниво на владеене на немски език – много добро;

- много добра компютърна грамотност (интернет, основни текстообработващи програми, EXCEL);

- административна компетентност.

 

Условия на труда:

- 6-месечен срок на изпитване с тенденция за постоянен трудов договор;

- осемчасов работен ден (от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.30 ч.);

- месечно възнаграждение (съобразно щатното разписание на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Необходими документи:

- автобиография;

- копие на диплома за висше образование;

- копие на трудова книжка.

 

Длъжностната характеристика за работното място ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

Документи се приемат от 29 март до 10 април 2013 г. в Деканата на Факултета по класически и нови филологии от г-жа Камелия Сярова.

 

Адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, стая № 231 (всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.)

Телефон за връзка: 02/846 82 90