Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Започна Европейският ден на предприемача

   
Започна Европейският ден на предприемача

Поредното издание на Европейския ден на предприемача (ЕДП) започна тази сутрин в зала ВИТОША на Интер Експо Център-София.

Събитието се провежда на 24 и 25 октомври 2013 г. в рамките на Европейската седмица на МСП, благодарение на съвместните усилия на представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и енергетиката и НИС в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Европейският ден на предприемача започна с приветствено слово от ректора на Софийски университет "Св. Климент Охридски" проф. дин Иван Илчев.

„Вярвам, че споделяме общоевропейската амбиция за изграждане на Европейското научноизследователско пространство, което ще позволи създаването на единен пазар на знанието, изследванията и иновациите и допринасящ за създаване на възможности на изследователите, научноизследователските институти и предприятията да се съревновават и да си сътрудничат без оглед на границите, увеличавайки потенциала си за растеж”, каза ректорът. Той представи Университета като институция с потенциал за иновации и представи научната инфраструктура:

Верен на своята мисия, Софийският университет „Св. Климент Охридски” успява да поддържа среда на последователност, научно-приложна адаптивност и новаторски дух, които го нареждат на предни позиции като институция с потенциал за иновации. Центърът за трансфер на технологии в Научно-изследователския сектор на СУ, вече 7-ма година, полага усилия за развитие на предприемачеството и на иновациите сред академичната общност в СУ. Висшето образование продължава да бъде изправено пред предизвикателства, свързани с качеството, и ефективността на резултатите. В продължение на десетилетия нито едно българско висше училище не попада в класациите за 100-те най-добри университети в света, както и сред 50 най-престижни университета в Европа. Единственото българско висше училище, участващо в класацията за най-добрите университети в света - Софийският университет „Св. Климент Охридски” е на 601 място от 700 висши училища.”

Ректорът изказа като заключение своята лична удовлетвореност: „Благодарение и на академичната общност на СУ, Европейския ден на предприемача продължава да бъде едно от значимите събития за иновациите в столичния град и да създава връзка между изследователи-предприемачи-администратори-управляващи и консултанти. Вярвам, че хора като вас са рядкост и ценност за нашето общество и искрено се гордея с усърдието и професионализма на иновативната научно-изследователска и академична общност в Софийския Университет.”

Второто приветствие прочете Анна-Мари Виламовска, представител на Президентството на Република България.

„Въпреки че е атрактивно място за инвестиции, трябва да признаем, че днес в България все още липсва подходяща бизнес култура и адекватна подкрепа за иновационна политика, изискваща изграждане на подходяща научна и предприемаческа инфраструктура”, каза тя. Г-жа Виламовска пожела на организаторите и участниците резултатите и практическите ползи от Европейския ден на предприемача многократно да надскочат очакванията им.

Г-жа Анна Янева, зам.-министър на Министерство на икономиката и енергетиката изказа приветствие и от името на министъра. „Този форум предоставя чудесна възможност на всички нас, представители на изпълнителната и местната власт, бизнеса, академичната общност и неправителствения сектор, да си сътрудничим по доказано най-ефективния начин чрез обмяна на опит и добри практики, за да предложим оптимистична визия за развитие на бизнеса в България”, коментира тя събитието. „Уверен съм, че и днешното събитие ще допринесе за създаването на работещи бъдещи партньорства, а идеите, които ще се зародят днес, ще се превърнат в успели начинания.”

Официалната част приключи с приветствие от г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, който запозна участниците с компетенциите на ЕК по темите на форума. „Науката като задвижващ двигател в сферата на иновациите е сред основните приоритети на ЕС, но не бива да забравяме, че въпреки тежката икономическа криза, Европа продължава да бъде водещ икономически субект в глобален план”, подчерта той и благодари за подкрепата на подобни начинания като Европейския ден на предприемача.

Първата сесия започна с доклад на г-н Ивайло Грънчаров от Министерството на икономиката и енергетиката, който представи Националната стратегия за малки и средни предприятия 2014-2020.

Различните модули засягат теми като: стартиращото предприемачество, инструментите за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса, технологичния трансфер, клъстерната политика, иновациите в обучението по предприемачество, представяне на новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Традиционно събитието събра на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. Участват министри, представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията на Единния пазар.

Основните лектори са представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството, забавени плащания, учени, консултанти, експерти, общински и други специалисти.

Програмата на събитието можете да откриете тук: http://ede.uni-sofia.bg/programme.htm

11-тото издание на ежегодния форум за насърчаване на предприемачеството в България преминава под надслов “Науката в подкрепа на иновациите в икономиката”.

edp