Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Юбилейна международна научна конференция „Пренаписване и вариативност“

   
Юбилейна международна научна конференция „Пренаписване и вариативност“

Непосредствено след Празника на народните будители 1 ноември Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския унверситет „Св. Климент Охридски“ проведе своята традиционна международна конференция, която тази година протече под знака на две значими годишнини: 90 години от създаването на Катедра „Романистика“ и въвеждането на специалността френска филология в университетското обучение в България, и 30 години от създаването на специалност румънска филология.

Конференцията, която се вписва в мащабните научни прояви във връзка със 125-годишнината на СУ, беше организирана и проведена с подкрепата на Френския институт в София и на Валони-Брюксел Ентернасионал.

Надсловът на юбилейната конференция бе „Пренаписване и вариативност“, като в литературната секция темата беше „Процесът на пренаписване в романските литератури“, а в езиковедската — „Аспекти на вариативността в романските езици“. В научния форум взеха участие редица изтъкнати езиковеди и литературоведи от Франция, Белгия, Италия, Румъния, Сърбия, Гърция, Албания, Мароко, Хърватия, Полша, Македония, Черна гора и др. Сред утвърдените учени, които уважиха събитието, са професорите Мишел Франкар (Белгия), Жозеф Данан, Ален Вио (Франция), Йелена Новакович (Сърбия), както и видни български романисти.

Катедрата по Романска филология, представена първоначално само от специалност френска филология, е основана през 1923 г. като част от Историко-филологическия факултет на СУ. За титуляр на катедрата е избран Тома Томов, който благодарение на солидното си образование, придобито във Франция и Италия, и разностранните си филологически познания в продължение на близо 40 години ръководи катедрата и развива обучението в нея. През 1942 г. проф. Томов основава втората романска специалност, а именно, италианска филология. В нейната история изпъква най-силно фигурата на проф. Иван Петканов, който след 30 години научна и преподавателска дейност оставя трайни следи в историята на катедрата. През 1951 г. се обособява самостоятелният Филологически факултет, а десетина години по-късно той се разделя на Факултет по славянски филологии и Факултет по западни филологии.

Най-младата, но вече с отвоювани позиции в академичните среди и радваща се на траен интерес от страна на студентите, е специалност румънска филология, която е основана през 1983 г.

Така, вече 90 години, преминала през години на разцвет и периоди на трудности, Катедра „Романистика“ продължава да се развива, опирайки се на традициите и опита от миналото, но едновременно с това и черпейки с вдъхновение от динамиката и многообразието на настоящето.