Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философския факултет на СУ

   
Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философския факултет на СУ

ФФ разполага и с платформа за мултимедия, която няма аналог в света

Днес във видео-конферентната зала „Яйцето“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (кампус „Изток“, блок 4, етаж 1) беше проведена демонстрация на разработки по проект BG051РО001-4.3.04-002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На събитието присъстваха деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков, зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Милена Стефанова, функционалният ректор по информационни технологии доц. д-р Димитър Биров, преподаватели и студенти.

Проектът е финансиран по оперативна програма човешки ресурси по схемата за развитие на електронно дистанционно обучение в България и цели да усъвършенства системата за такова обучение във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Продължителността на проекта е 20 месеца и трябва да приключи в първата седмица на месец юли 2014 г.

На срещата проф.д.ф.н Оля Харизанова, заместник-декан по дистанционно обучение и информационни системи, представи междинните резултати, постигнати до момента при работата по проекта: „Днес съм горда да застана пред вас, защото за изминалите 11 месеца, които работихме по проекта, постигнахме много“ – заяви тя и добави: „Отдавна си мечтаем нашите студенти да получат поредна алтернатива – нови форми за обучение, така, че те да съответстват на динамиката на живота, на динамиката на пазара на труда и на всичко онова, което се случва в реалния свят около нас. Отдавна си мечтаем това да се базира на новите информационни и комуникационни технологии. Така че възможността да работим по проект за развитие на електронната дистанционна форма на обучение в нашия факултет е изключителна привилегия за нас.“

1

В момента екипът, който работи по проекта, е насочил вниманието си основно към три целеви групи – магистри, докторанти и специализанти в различни форми на продължаващо образование. Това е така заради голямата пропаст, която съществува все още между начина, по който се обучават студентите във висшето образование и това, което се случва в по-ниските нива на образователната система.

„Голямата ни болка са бакалаврите, за които вече започваме да предлагаме смесена форма на електронно-дистанционно обучение. Първо работим върху това да ги въведем в студентството, да ги въведем в едно по-високо ниво на знание и след това да дойдат при нас в изчистената форма на дистанционно обучение – ако пожелаят. Ние сме длъжни да им осигурим алтернатива. Това засега е нашата дълбока амбиция.“ – каза проф. Харизанова.

2

По темата защо е важно този проект да завърши със значими резултати, проф. Харизанова обясни, че Философският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е като един мини университет. В него се обучават над 3000 студенти, предлагат се осем специалности на бакалавърско ниво, над 30 магистърски програми всяка година, като бройката им варира. И освен това е един от малкото факултети с традиции, с развита форма за следдипломна квалификация и продължаващо образование. Факултетът развива учебния процес в два кампуса – Ректорат и Изток и четири учебни корпуса – Ректорат, блок 1, блок 2 и блок 4. „Сами разбирате, че факултетът е на много места и даже само заради това, ако изключим другото, си заслужава да говорим за електронни форми за дистанционен достъп до информация и събития.“ – допълни ръководителят на проекта.

„11 месеца след старта на проекта, вече можем да се похвалим с добри резултати. На първо място – разполагаме вече с интеграционна система, която да е входът към електронното дистанционно обучение на ФФ. Тази система ни позволява децентрализирано да управляваме електронната доставка за крайния потребител. Подготвили сме 18 души администратори на сайта, които поддържат ежедневно актуалната информация. Тази интеграционна система ни позволява единен вход към всички други помощни системи за реализиране на дистанционното обучение. Например достъп до учебни ресурси с мултимедийно съдържание“, подчерта проф. Харизанова.

Освен това ФФ вече разполага и с платформа за мултимедия. За нея проф. Харизанова подчерта, че това е абсолютна иновация и няма аналог по света. Създадена е нова комуникационна система във факултета - изцяло нова и-мейл система, система за обмен на мигновени съобщения и др.

Проф. Харизанова изрази и гордостта си от залата „Яйцето“, от която в момента на срещата се излъчваше онлайн. „Залата е бутиково изпълнение. Искахме да създадем нещо като интимно място. Тук спокойно могат да се провеждат занятия така, че да не се наруши връзката преподавател – аудитория, могат да се водят и дискусии. Инвестицията не е голяма и мечтата ми е в Софийския университет да има още такива зали“.

Проф. Харизанова се похвали, че инициативата за изграждането на такава зала е оценена достатъчно високо от доставчиците на техника и тяхната идея е вече пример за добри практики в техните рекламни материали. „Това ни дава самочувствие, че наистина, изглеждайки скромно, все пак сме направили нещо достатъчно добре работещо за висше училище.“ – добави тя.

3

Един от големите успехи, с които екипът, работещ по проекта, може да се похвали е, че във Философския факултет за 11 месеца са разработени сто нови електронни курса. Това означава, че сто дисциплини в този факултет са изцяло осигурени с основно и помощно учебно съдържание и то вече е достъпно за студентите през портала за електронно обучение на СУ. Предстои да доработят още 40 курса. Най-хубавото обаче, според проф. Харизанова е, че активността на студентите е много висока и те реално се възползват от предоставеното им алтернативно обучение. До този момент на специални анкетни карти са регистрирани 610 студенти, като този процес продължава. Освен това електронните регистри сочат, че до този момент студентите, ползващи системата, са над 1000. В момента предстои да се изработят електронни визитки за всяка специалност, която се изучава във ФФ, както и записи на реално протекли лекции.

„Далече сме от мисълта, че трябва да предложим видеоуниверситет. Става дума да подпомогнем студентите с всякакви алтернативни източници на информация, за да може той да усвои едно знание така, че след това да могат да го прилагат в различни работни среди.“ – каза проф. Харизанова.

Калин Даскалов – студент 2 курс, специалност Библиотечни и информационни науки и Весела Цокева - технически сътрудник по проекта, направиха демонстрация как работи системата за електронно дистанционно обучение.

4

Проф. Харизанова представи пред присъстващите в залата какви са очакваните резултати в края на проекта: „Основното е да можем да осигурим от една страна подобрение на технологичната инфраструктура, с която разполага факултета. От друга страна – да можем да осигурим достатъчно количество учебно съдържание в електронен формат, което да осигури обмен на знание в процеса преподавател – студент от дистанция. Вече сме надвишили планираните в края на проекта подготвени за акредитация минимум 4 магистърски програми. Планираме също минимум 4 програми за продължаващо образование – а това е изключително важно за качеството на специалистите на пазара на труда. Предвиждаме още да бъдат обхванати минимум 1400 студенти от тези, които в момента се обучават при нас. Да се подготвят минимум 140 е-курса и 10 видеозаписа на лекционни занятия по базови учебни дисциплини. 5 разработени гъвкави пътеки за студенти, които са съобразени с образователните им потребности, облекчен и надежден достъп за включване в електронно-дистанционно обучение на лица, живеещи извън столицата и още много други.“