Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет стана член на Международната асоциация на научните паркове

   
Софийският университет стана член на Международната асоциация на научните паркове

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стана член на Международната Асоциация на научните паркове (IASP). Най-старото висше училище е единствената организация в България, член на създадената през 1997 г. мрежа.

На база решението на Академичния съвет на СУ за създаване на Технологичен научен парк от 2013 г., СУ „Св. Кл. Охридски” беше приет като асоцииран член на Асоциацията през октомври 2013 г. Така и България вече има представител в Асоциацията и ще може да разчита на методическа помощ, консултации и обучения при изграждането на Технологичния научен парк в Софийския университет.

Международната асоциация на научните паркове е създадена като мрежа от научни и технологични паркове с цел да подпомага трансфера на знания и технологии между университета и индустрията, развитието на иновации и изграждането на нови технологични и научни паркове.

В Асоциацията членуват 400 научни и технологични паркове, университети, научноизследователски организации и фирми от 70 страни от всички континенти. Седалището на Асоциацията е в Малага, Испания.

1