Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет отбеляза 20-годишнината на специалност „Кореистика”

   
Софийският университет отбеляза 20-годишнината на специалност „Кореистика”

Проф. дфн Александър Федотов

Софийският университет отбеляза 20-годишнината от създаването на специалност „Кореистика” с международна научна конференция на тема "Корейското общество в очите на света”. На официалното откриване, което се състоя в зала "Проф. Емил Боев" в Центъра за източни езици и култури, присъстваха ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев, директорът на ЦИЕК проф. дфн Александър Федотов, посланикът на Република Корея Шин Менг-хо, изследователи от Унгария, Италия, Сърбия, Русия, Австрия, Турция, много преподаватели и студенти. Организатори на събитието са Центърът по кореистика и специалност „Кореистика” към СУ.

Събитието откри директорът на Центъра за източни езици и култури проф. дфн Александър Федотов. Той отбеляза, че е изключително горд и щастлив от успешното развитие на специалност „Кореистика” през изминалите 20 години. По думите му това е сравнително млада специалност, която има с какво да се гордее и е една от малкото специалности, която има собствен дом – Центъра по кореистика. Проф. Федотов подчерта, че благодарение на добрите контакти с Република Корея Софийският университет успешно развива многостранното си сътрудничество с тази държава. Той изтъкна още, че СУ има уникален шанс да бъде начело на немалко проекти, които дават изключително положителен импулс в модернизацията, както на образованието на Република България, така и в движението напред на цялата институция.

Проф. Федотов припомни на присъстващите историята на специалността. Специалност „Кореистика” е открита през 1995 г. и предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Пионерите на специалността, които полагат основите на кореистиката в България, са проф. дфн Александър Федотов, който се занимава със сравнителни изтоковедски изследвания в областта на литературата и фолклора, проф. д-р Светла Къртева-Данчева, интересуваща се от сравнително алтайско езикознание и д-р Чой Куон Джин, който е назначен за официален гост-лектор в Софийския университет от Корейската фондация. В периода между 1996 г. и 2014 г. специалността, а впоследствие катедрата по кореистика, е организирала множество конференции, симпозиуми и форуми по кореистика, като в резултат са издадени над 15 тома, сред които и един специален том, в който са включени част от най-ценните студентски разработки.

1

Целите на специалността са в пълно съответствие с нуждите на България, която по пътя на постепенното си глобализиране все повече задълбочава сътрудничеството си с Република Корея и Източна Азия като цяло. Този процес създава непрекъснато увеличаваща се обществена нужда от кадри с университетска подготовка по корейски език, литература, култура, политика и икономика. Към настоящия момент специалност „Кореистика” напълно удовлетворява тази обществена потребност, доказателство за което е обстоятелството, че в повечето случаи завършилите тази специалност много бързо намират удовлетворяваща ги работа и професионална реализация по специалността. Немалка част от тях продължават своето образование в чужбина – Южна Корея и Япония.

Специалност „Кореистика” е много популярна и в съседни на България държави, установили дипломатически отношения с Република Корея, които имат остра нужда от специалисти-кореисти. Някои студенти, завършили тази специалност в СУ, преподават в тамошни университети.

Проф. Федотов разкри, че през следващата година студентите от специалността ще организират за първи път Ден на кореистиката и предстои създаването на Алумни клуб на завършилите специалността.

Директорът на ЦИЕК подчерта, че специалност „Кореистика” е една от малкото, за която благодарение на усилията на преподавателите, са осигурени учебници на студентите от бакалавърските и магистърските програми. Той добави, че благодарение на активното сътрудничество с Република Корея и с Корейската народно-демократична република има възможност за осъществяването на студентска мобилност, а семинарната библиотека ежегодно получава книги от Република Корея и КНДР.

2

Проф. Иван Илчев

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев поздрави присъстващите с празника на специалността. „Още преди години си дадохме ясна сметка, че обучението на студентите в СУ е прекалено европоцентрично, че светът се развива, а младите хора в България не са подготвени така, както трябва за този нов и по-широк свят. Така че през тези години, ние не пораснахме до разбирането, че преподаванията по история, по съвременна политика и икономика на Азия трябва да заемат своето място в Софийския университет и вашата специалност е един от най-добрите примери за успеха в това отношение”, каза проф. Илчев.

Той подчерта, че подобни позитивни промени има и в специалностите „Японистика”, „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, „Иранистика”, а промени са настъпили в учебните планове на Историческия и Философския факултет на СУ, в които много по-голямо място се отделя на историята, културата и философията на азиатските държави.

Проф. Илчев изрази надежда, че студентите в специалност „Кореистика” получават достатъчно широк кръгозор, за да могат след завършване на Университета да се реализират в различни сфери на обществото. Ректорът отбеляза, че връзките с Република Корея са изключително активни и сключените договори с различни университети предоставят възможност за студентска мобилност и повишаване на квалификацията.

„Пожелавам ви успех и искам да изразя увереността си, че и за напред ще работим така успешно с посолството на Република Корея”, каза в заключение проф. Илчев.

3

Шин Менг-хо

Посланикът на Република Корея в България Шин Менг-хо отбеляза, че за него това е едно от най-щастливите събития, на които може да присъства като посланик. Той добави, че темите, които предстоят да бъдат обсъдени на конференцията, са изключително интересни и отправи своята голяма благодарност към проф. Федотов и ръководството на Софийския университет за провеждането на форума. Посланикът изказа и своето уважение към всички студенти и експерти, които присъстват на научния форум и са отдадени на кореистиката.

4

Величка Стойчева

Директорът на 18 СОУ в София Величка Стойчева честити празника на специалност „Кореистика” и благодари от името на цялото училище за добрата и постоянна подкрепа, която получава от посолството на Република Корея, за непрекъснатите полезни контакти и насочване, което получават от Софийския университет. „Ние сме буквално ваш продукт. Вече сме в четвърта година и следваме учебните програми както на Министерството на образованието, така и на Софийския университет. Искам специално да благодаря на проф. Къртева, която стои най-близко до нас и непрекъснато ни показва верния път“, каза още г-жа Стойчева.

Тя изрази увереността си, че 18 СОУ прави най-доброто, за да имат възпитаниците му качествено образование: „Много усилия сме вложили в това и се радвам, че интересът на родителите, на децата, които са избрали паралелките с изучаване на корейски език, е много силен и са с изключително висока мотивация”.

5

Доц. д-р Галина Соколова

Доц. д-р Галина Соколова, заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии, заяви пред аудиторията, че за изминалите 20 години специалност „Кореистика“ успешно изпълнява мисията да бъде мост между България и Корея. „Това на практика е мисията на всички специалности в ЦИЕК – да бъдат живи мостове между култури, които заради физическата си отдалеченост, никога не биха могли - така да се каже - да си проговорят”. Тя поздрави колегите си за празника и пожела успешна конференция.