Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по география завърши втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по география завърши втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г.

 

Днес в 14.00 часа започна изпитът по география в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е последният изпит от втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. В зала 65 на Ректората Стамен Трифонов от Ловеч изтегли вариант № 6 на теста по география. Кандидат-студентите, които се явяват на изпит днес, са 483.

„Вие сте нашите бъдещи студенти“ – обърна се заместник-ректорът на Софийския университет доц. Милена Стефанова към кандидат-студентите. Тя ги поздрави за избора да кандидатстват с география в Софийския университет и ги призова да се съсредоточат, за да покажат най-доброто от себе си. Деканът на Геолого-географския факултет доц. д-р Марин Иванов също пожела успех на кандидат-студентите.

Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 9-ти клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10-ти клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита.

3

Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: География; Геология; Туризъм (с успешно взет изпит и по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език); Регионално развитие и политика (с успешно взет изпит и по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език); География и биология; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.