Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2014/2015 г.

Таня Бобева

Днес в 14.00 часа в 255-та аудитория на Ректората започна кандидатстудентският изпит по физика. Таня Бобева от Димитровград изтегли тема № 3. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита, са 38 души.

Доц. Милена Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави всички с избора им да се явят на изпит по физика, пожела им успех, за да може на есен да се поздравят като студенти в най-старото и авторитетно висше училище в България.

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища. Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем. Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

1

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

3

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

2