Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Ректорът на СУ получи поздравително писмо от директора на Изследователския център „Валдемар Церан"

   
Ректорът на СУ получи поздравително писмо от директора на Изследователския център „Валдемар Церан"

Проф. Анна-Мария Тотоманова

Проф. Мачей Кокошко, директор на Изследователския център за история и култура на Средиземноморието и Югоизточна Европа „Валдемар Церан" (Ceraneum) при Института по история на Лодзкия университет, Полша, изпрати поздравително писмо до ректора на Софийския университет «Св. Климент Охридски» проф. дин Иван Илчев.

В писмото си проф. Мачей Кокошко отбелязва удовлетворението си от успешната работа с проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, член на Ceraneum и представител на академичната общност на Факултета по славянски филологии на най-престижния български университет. Проф. Мачей Кокошко изразява надеждата си съвместната им дейност в областта на хуманитаристиката да продължи да се развива, а проф. Тотоманова да има възможност да координира стипендиантите в областта на хуманитаристиката от различни изследователски центрове, институции и държави и в бъдеще.

По думите на проф. Мачей Кокошко през последните години Изследователският център за история и култура на Средиземноморието и Югоизточна Европа „Валдемар Церан" и екипът на проф. Тотоманова сътрудничат активно и като резултат на съвместните им усилия в писмото се посочват различни научни публикации. Проф. Мачей Кокошко подчертава високия професионализъм на проф. Тотоманова, която в продължение на няколко години е координирала издаването на поредицата „История и книжнина”. Той отбелязва още, че изданията се ползват с голямо уважение и са високо ценени от медиависти, историци, културолози и лингвисти от византинистични и славистични центрове не само в Полша, но също в цяла Европа и САЩ.

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова е професор по история на българския език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски". Преподава дисциплините в бакалавърска и магистърска степен История на българския език, Средновековните славянски преводи, Теория на основите. Основи на етимологията, Новата и старата българска книжовна норма, Теория на превода. Член на редколегията на списание Ricerche slavistiche. Автор на книги и на над 100 публикации в наши и чужди издания.