Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Публична доцентска лекция на тема - De Anima: спорът на диадохите

   
Публична доцентска лекция на тема - De Anima: спорът на диадохите

Д-р Иван Колев от катедра "Философия" на Философски факултет прочете публична доцентска лекция на тема De Anima: спорът на диадохите. Събитието се проведе в зала 1 в Ректората на Софийския университет.

В лекцията си д-р Колев представи резултати от две свои изследвания: дисертационния си труд „Битие и възможност“ (2011) и монографията „Философска антропология. Идеи, генезис, позиции“ (2013).

Д-р Иван Колев защити в своите изследвания разбирането, че философската антропология има за свое начало и парадигма трактата на Аристотел „За душата“ и премина през четири етапа на формиране. Издаването, коментирането и превеждането на този трактат формират хилядолетна основа за разбиране на човешкото битие и съществуване чрез понятия като ентелехия и способност.

Вторият етап от генезиса на антропологията е белязан с появата на термина антропология при Magnus Hundt (Anthropologium de hominis dignitate, 1501) и неговото утвърждаване в края на XVI в.

Третият етап обхваща „епохата на Гьоте“, в която Ernst Platner с книгата си Anthropologie für Ärzte und Weltweise (1772) и започналите през същата година Лекции по антропология на Имануел Кант поставят началото на голям брой значими философски изследвания, посветени на антропологичното представяне на човешката природа.

За четвърти етап от формирането на философската антропология е посочено започналото през 1928 г. обновяване на философската антропология, дело на Макс Шелер и Хелмут Плеснер.

В лекцията си д-р Колев представи и проекта за Магистърска програма Философска антропология.