Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Премиера на книгата "Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим!" на д-р Светослав Живков

   
Премиера на книгата "Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим!" на д-р Светослав Живков

Д-р Светослав Живков

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя премиера на книгата "Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим!" на преподавателя от Историческия факултет на СУ д-р Светослав Живков. Книгата е издадена от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Д-р Светослав Живков завършва магистратура по история и бакалавърска степен по политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавателската му дейност и научните му интереси са насочени към модерната история на България в периода 1878 – 1944 г.: политическата система на Княжество / Царство България, разделението на властите, политическите партии, изборите и изборното законодателство, избирателните системи и тяхното приложение.

Монографията изследва Прогресивнолибералната партия (ПЛП) в периода от нейното обособяване в края на ХІХ в. до сливането ѝ с Народната партия през 1920 г. Авторът проследява процеса на консолидация на ПЛП, организационната ѝ структура и динамиката във взаимоотношенията между отделните ѝ звена. Проучени са нейната идеология и политическите ѝ принципи, както и конкретните политики на ПЛП. Изследван е социалният състав на ПЛП на различните нива в партийната йерархия. Разкрива се мястото на формацията в българската партийна система и нейните контакти с останалите политически сили и с монарха.

1

Доц. Тодор Попнеделев

Доц. Тодор Попнеделев, зам.-декан на ИФ, откри представянето на книгата с думите: „Напоследък започна да се налага една тенденция, че трябва да се пише модерно. Това е чудесно, но за да се пише модерно, трябва да има история зад гърба на модернистите. Струва ми се, че тази книга следва традициите на нашия факултет. На човека, който умее да се занимава с история. Усетил е вкуса на документа, помислил е върху него и е дал своето мнение”. Той не скри радостта си от факта, че залата е пълна с хора, които могат и ще споделят емоцията на автора.

Д-р Светослав Живков благодари на всички присъстващи и отбеляза, че в основата на книгата е неговата дисертация, защитена през 2010 г. и посветена на ПЛП. „Това е първото мащабно изследване, посветено на тази партия. Тази книга е продължение на всичко писано по партийните въпроси на новата българска история и в известен смисъл тя е, както мой личен продукт, така и резултат от това, което съм усвоил от академичната общност на Софийския университет”, подчерта авторът.

2

Доц. Валери Колев

В емоционалното си изказване д-р Живков отправи специални благодарности към доц. Валери Колев, който като негов научен ръководител го е насочил към темата за ПЛП, на рецензентите си проф. Веска Николова и проф. Любомир Огнянов, на всички свои колеги, на семейството, близките и приятелите си, които са го подкрепяли през изминалите години.

„Настоящата книга идва да заеме една много сериозна празнота. Прогресивнолибералната партия е единствената от петте големи партии, управлявали до Балканските войни, която нямаше монографична разработка. Монографията включва огромен архивен материал, особено непубликувани извори“, отбеляза доц. Валери Колев. Като несъмнени предимства на изследването доц. Колев посочи детайлното познаване на публикуваните сборници с документи, безспорното познаване на историческите изследвания, внимателното четене на мемоари, дневници, брошури, които са свързани с темата. „Става дума за истинско историческо изследване, което стъпва върху исторически извори”, подчерта доц. Колев и акцентира, че именно това е причината монографията да се използва и в бъдеще, за разлика от повечето модернистични изследвания.

3

Доц. Колев отбеляза още, че широко застъпения интердисциплинарен подход в книгата, се дължи на факта, че д-р Живков освен историк е и магистър по политология, което прави изследването на политическите партии интересно не само като на историк, но и като на специалист политолог.

„Радвам се, че една стара школа в нашата катедра, особено в новата българска история, която е започнала с Величко Георгиев, Илчо Димитров, Евлоги Божашки, продължава вече трето поколение”, каза в заключение доц. Валери Колев.

4

Доц. Веселин Янчев

„Заниманието с партийна история и то в един дълъг период от време, проследяването на еволюцията на една партийна организация и идеология изисква много усилия. Изисква много търпение и специална подготовка. Той има тази подготовка. В този смисъл той има едно съвременно, модерно отношение към партийно-политическите проблеми и идеологиите, което е изключително нужно, когато се занимаваш с такъв тип работа. Светослав Живков има рядкото отношение към детайла. Което придава прецизност и дълбочина на изследването, нещо, което можем да намерим в книгата. Не може да има история, когато няма разказ. Това е историята – един разказ за миналото, почиващ на документи, на анализ и лично отношение”, отбеляза доц. Веселин Янчев.

5

Проф. Любомир Огнянов

Проф. Любомир Огнянов, който е и един от рецензентите на монографията, акцентира върху политологическия подход, който се чувства в цялата книга и изтъкна изключително полезното съчетание между антропология и история при изучаването на политическата система. „Богата изворова база, която много рядко се среща в подобни изследвания. В този труд ние виждаме цялостна история на една от политическите партии в България, която има голям принос за конституционно-парламентарното управление на страната, така и за икономическия напредък. В този труд са разкрити всички аспекти при изучаването на историята на една партия – социален състав, идеологически позиции и програми, управленчески програми, опозиционна дейност, което допринася да си изясним редица важни моменти от цялостното развитие на политическата система на България от началото на XX век“, каза в заключение проф. Огнянов.

6