Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2014/2015 г. в Софийския университет

   
Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2014/2015 г. в Софийския университет

Информация за записване на новоприетите студенти може да бъде получена на тел. 02/9308 500 и 02/988 22 71 в сектор "Студенти" и в страницата на Студентския съвет на адрес: http://students.uni-sofia.bg/

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2014/2015 г. беше обявен днес.

8 292 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Най-много са кандидатите, посочили като първо желание специалност „Психология“. На второ и трето място са специалностите „Право“ и „Софтуерно инженерство“, следвани от „Предучилищна и училищна педагогика“, „Медицина“, „Английска филология“, „Социални дейности“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Фармация“ и „Публична администрация“.

 

 

От 16 юли до 18 юли 2014 г. новоприетите студенти имат следните възможности:

- да се запишат в специалността, в която са класирани на първия етап. Документите за записване могат да бъдат закупени в книжарниците в Ректората. Освен тях трябва да бъдат представени оригиналът на дипломата за средно образование, лична карта, документ за платена семестриална такса и три паспортни снимки;

- да потвърдят в специалността, в която са класирани на първия етап – при потвърждаването се депозира оригиналната диплома за средно образование в съответния факултет;

- приетите по първото си желание кандидати се записват в специалността, без право да потвърждават за участие в следващи класирания.

Неприетите от първия етап кандидати участват автоматично в следващия етап на класирането.

Вторият етап на класирането ще бъде обявен на 22 юли 2014 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. От 23 до 25 юли 2014 г. включително класиралите се от втория етап кандидати трябва да потвърдят или да се запишат в избраната специалност.

На 29 юли 2014 г. ще бъде обявен третият етап на класирането. Записването за него е окончателно и трябва да бъде направено в периода 30 юли – 1 август 2014 г. включително.

За първи път тази година студенти-членове на Студентския съвет ще съдействат при записването на новоприетите студенти във всички факултети на Софийския университет. Досега такава практика имаше само за част от по-големите факултети. Целта е да бъде подпомогната работата на служителите в отдел „Студенти“ и записването да протича максимално бързо и безпрепятствено.

Членове на Студентския съвет ще бъдат разположени пред отдел „Студенти“ във всички факултети, в които ще става записването, и ще помагат на първокурсниците при попълването на необходимите документи, ще отговарят на въпроси и ще съдействат при всички възникнали ситуации. Студентите ще помагат на новоприетите си колеги по време и на трите класирания.