Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Административно ръководство / Директор

   

доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ

стая: 109

тел: 02 / 8657 111

e-mail: grigorov@ucc.uni-sofia.bg