Начало / Университетът / Лятна сесия на тест за установяване на нивото на владеене на японски език JLPT за 2024 г.

   

Срок за регистрация: от 5 март до 31 март 2024 г.

 

Лятната сесия на теста за установяване на нивото на владеене на японски език JLPT за 2024 г. ще се проведе на 07 юли.

 

Срокът за регистрация е 5 МАРТ – 31 МАРТ.

Срокът за регистрация на кандидатите със специални нужди е 05 МАРТ – 18 МАРТ. Медицинското свидетелство/Решение на ТЕЛК, което е необходимо да се приложи към попълнената апликационна форма, трябва да бъде преведено на английски език!

 

ВАЖНО: КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ВЕЧЕ СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ ЗА ПРЕДИШНИ ИЗПИТИ, НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ СТАРИТЕ СИ ПРОФИЛИ. ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ НАНОВО.

 

Регистрацията става он-лайн в електронната платформа на изпит JLPT-България на следния адрес: https://jlpt.uni-sofia.bg/

Препоръчваме да се запознаете с инструкциите за попълване и провеждане на теста в TEST GUIDE.

Таксите за провеждане на теста са:

Ниво N1: 65.00 лв.

Ниво N2: 55.00 лв.

Ниво N3: 55.00 лв.

Ниво N4: 30.00 лв.

Ниво N5: 30.00 лв.

 

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

Титуляр на сметката: НИС при СУ „Св. Климент Охридски“

Основание за плащане: изпит за установяване на ниво на владеене на японски език

Изписва се и името на кандидата за явяване на изпита.

 

Контакти за допълнителна информация:

Електронна поща: jlpt@admin.uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308 548, 02 846 35 46