Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Съюзът на икономистите в България обявява XIX национален конкурс „Млад икономист“ 2023 г.

   

23.03.2023

 

Съюзът на икономистите в България обявява деветнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2023 г.: Гласът на младите за силна икономика” на тема: „Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката“. Съорганизатор на тазгодишния Националния конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

3364392

Целта на конкурса е да стимулира нови идеи за повишаване на стопанското значение на предприемачеството за осигуряване на заетост, доходи и иновации. Предприемачеството винаги е конкретна изява на икономическа свобода на стопанските агенти, но историята показва, че бизнес средата е много важна, за да се утвърждава успешно предприемаческата инициатива за стартиране на предприятие. В този смисъл интерес представляват както разработването на теми за актуалните проблеми на начините за стимулиране на предприемачеството, така също и оценката на осигуряваната подкрепа с мерки и програми от държавни и европейски институции. Поради това насърчаваме участниците в Конкурса да търсят връзката на съвременността с историческия опит на България в предприемачеството и да споделят нови идеи при оценката на проблемите на управленческата организация и държавната политика за подкрепа.

Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи. За участие в конкурса се изисква представянето на есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участници тема за развитието и проблемите на предприемачеството в разнообразните форми на реализацията му в България. С авторска разработка на есе, концепция, включително авторова идея и предприемачески проект в Конкурса могат да участват както самостоятелно отделни кандидати (обем на текста не по-малко от 15 стандартни страници), така също и колектив от двама до трима участници като съавтори (обем на текста не по-малко от 25 стандартни страници). Участниците имат свободата да избират сами темата на разработката за Конкурса. Примерни теми, както и указания за оформяне на разработките, могат да бъдат намерени тук.

Участниците предават разработките си едновременно по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg и по пощата в два екземпляра на хартиен носител на адреса на Съюза на икономистите в България: София 1000, ул. „Г. С. Раковски № 108”.

Краен срок за предаване на разработките – 30 май 2023 г.

Тържественото връчване на наградите на победителите в конкурса ще се състои на 10 юни 2023 г.

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2023 г.” пожелава на всички участници - ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения за развитие на предприемачеството!

На следните линкове можете да откриете анотацията на конкурса и по-подробна информация относно условията за участие .