Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ – 2022 г.

   

10.03.2022

 

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с одиторски дружества Ейч Ел Би България ООД и Захаринова Нексиа ООД. Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло. Състезанието е адресирано към всички студенти, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

odit

Конкурсът се провежда в три етапа:

  • Първи етап – Регистрация. Студентите се регистрират на сайта на конкурса http://mladoditor.vuzf.bg. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация.

Начало: 10 март 2022 г.

Край: 10 април 2022 г.

 

  • Втори етап – Решаване на тест. Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит в рамките на периода, за да реши теста. След изтичане на времето, тестът автоматично се затваря. Успешно решилите теста преминават към трети етап.

Начало: 14 април 2022 г.

Край: 9 май 2022 г.

 

  • Трети етап – Решаване на казус. На сайта се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.

Начало: 16 май 2022 г.

Край: 5 юни 2022 г.

 

Петчленно жури извършва класиране след приключване на третия етап и определя тримата участници, класирани съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място. На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите. След церемонията имената на спечелилите ще бъдат публикувани и на сайта на събитието. Организатори и партньори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси, „Ейч Ел Би България“, „Захаринова Нексиа“, Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт –счетоводители в България. Повече информация можете да намерите тук. а: http://mladoditor.vuzf.bg.

 

За контакти:

Юлияна Георгиева, ВУЗФ, тел.: 02/ 4015 807; 0888 443 096, e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg