Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Стартира кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за зимен семестър на 2020/2021 г.

   

27.05.2020

 

Стартира кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за зимен семестър на 2020/2021 г.

 

Кампанията ще се проведе в един етап за периода 27 май – 10 юни при следните условия:

  1. Студентите задължително посочват в системата СУСИ избираеми дисциплини съгласно изискванията на учебния си план. Сформирането на група става при записали се минимум 6 студенти.
  2. Студентите задължително посочват в системата СУСИ минимум две резервни дисциплини, към които ще бъдат насочени при недостатъчен брой желаещи за провеждане на занятия по основните избрани дисциплини.
  3. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра. Дисциплините с продължаващо обучение през двата семестъра се избират от студентите за цялата учебна година по време на текущата кампания.
  4. За всички избираеми дисциплини в СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му и изискванията на преподавателите. Оценяването по всички избираеми дисциплини е с текуща оценка.
  5. Обучението по езиковите дисциплини в избираема форма предполага владеене на съответния език на нивото, изисквано според учебната програма. Не се предвижда езиково обучение за начинаещи или за достигане на изискуемото ниво. За включване в група за изучаване на езикова дисциплина в избираема форма, студентите полагат тест за входно ниво на владеене на езика в началото на зимния семестър.
  6. Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от тях не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.