Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет - ОКС „Бакалавър“

   

24.07.2020

 

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет

 

ОКС „Бакалавър“

Държавен изпит

  • спец. Икономика и финанси - 9.09.2020 г. от 10 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Конспект

  • спец. Стопанско управление - 8.09.2020 г. от 9 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Конспект

 

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит

Заявленията ще се приемат онлайн в периода 31 август - 3 септември на следните имейл адреси:

  • За специалност „Икономика и финанси“: Рени Панчева, reni@feb.uni-sofia.bg
  • За специалност „Стопанско управление“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg
  • За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката може да свалите от ТУК . Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

При необходимост от внасяне в дипломата на факултативни дисциплини, които не са били част от учебния Ви план, моля да ги посочите в обозначеното място във формуляра.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити, заверили са учебната си практика и имат минимум 230 кредита (от задължителни и избираеми дисциплини) за целия период на обучение.
  2. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят 2 броя снимки (паспортен формат, матирани) и да ги оставят на инспектор Бистра Иванова и Рени Панчева в кабинет 100 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер и да са закрепени заедно.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.